Radni terapeut


Martina Kovačević, bacc.therap.occup., certificirana terapeutkinja za provedbu Ayres Senzoričke Integracije ASI®, pedijatrijska je radna terapeutkinja i stručna suradnica u dječjem vrtiću Mali svijet.
radniterapeut.malisvijet@gmail.com
095/4999-899

 
Radni terapeuti (u nastavku: RT) u sustavu odgoja i obrazovanja rade na osnaživanju pojedinca – djeteta te primjenjuju primjereno odabrane i djetetu smislene (terapijske)aktivnosti, koje će pružiti točno pravi izazov kako bi dijete postiglo svoje najvažnije ciljeve - igru, učenje, istraživanje i razvoj.

Tko koristi uslugu radnog terapeuta u dječjem vrtiću?
RT primarno procjenjuje (standardiziranim i nestandardiziranim testovima) i radi s djecom s teškoćama u razvoju
(npr. razvojnim poremećajima - poremećaj senzoričkeintegracije, poteškoće hranjenja, izazovi u obavljanju svakodnevnih aktivnosti kao što su: odijevanje, rukovanje priborom za jelo, rezanje škarama,pravilan hvat olovke).
Prema potrebi, savjetuje roditelje / skrbnike i daje smjernice za rad kod kuće.
Također, RT opservira ponašanje djece u odgojnoj skupini te surađuje s,odgojiteljima dajući im smjernice za prilagodbu okoline i izvedbu aktivnosti koje promiču, uspostavljaju i /ili modificiraju funkcionalne vještine kroz senzomotoričke,kognitivne i psihosocijalne komponente.
Zajedno s ravnateljicom i članovima stručnog tima prati, evaluira i sudjeluje u unapređenju kvalitete odgojno obrazovnog rada.

Članke po izboru radne terapeutkinje možete pročitati u nastavku