Kontakt informacije

Brojevi telefona i e-mail adrese preko kojih nas možete kontaktirati:

Ravnateljica Sandra Tomšić   098/614-931
  msvijet05@gmail.com
   
Psihologinja Marina Barbir 099/803-2108
  psiholog.malisvijet@gmail.com
   
  099/801-7705
  logoped.malisvijet@gmail.com
   
Radna terapeutkinja Martina Kovačević 095/4999-899
  radniterapeut.malisvijet@gmail.com
   
Med. sestra Gordana Ljubas gljubas72@gmail.com
   
Jaslička skupina 099/433-0130
Mlađa skupina 099/200-5004
Srednja skupina 099/200-517
Starija skupina 098/803-2106

Kontaktirajte nas putem E-maila