Disfunkcija senzorne integracije

Objavio/la: Mali Svijet 30.08.2023.
 

Disfunkcija senzorne integracije
Prvi znakovi

Što se događa ako su temelj slabi, klimavi?
Slabi temelji, odnosno loša senzorna integracija (u nastavku SI) može dovesti do poteškoća u ponašanju, učenju te različitim izazovima u svakodnevnom funkcioniranju. Ako mozak slabije obavlja posao SI, morat će uložiti više napora i truda, a manje uspjeha i zadovoljstva.

Kako i kada prepoznati prve znakove disfunkcije senzorne integracije?
Znakovi mogu upućivati na:  
1. Izazov senzomotoričke integracije (npr. teškoće registracije taktilnih podražaja što će se odraziti u fino motoričkim aktivnostima: izazov s pisanjem, rukovanje priborom za jelo, teškoće pri odijevanju)
2. Izazov modulacije (npr. gravitacijska nesigurnost – strah od visine, preosjetljivost na buku, neosjetljivost na bol, preosjetljivost na svjetlo, izbirljivost u prehrani ...).

Slaba SI može se prepoznati već u dojenačkoj dobi.
U nastavku su navedeni prvi znakovi koji mogu ukazivati na izazove disfunkcije senzoričke integracije. U tom slučaju, roditelji se trebaju obratiti radnom terapeutu, odnosno posebno obučenom stručnjaku za procjenu, terapiju i/ili savjetovanje Ayres terapije senzoričke integracije.

  Pripremila: Martina Kovačević, bacc.therap.occup.
Radna terapeutkinja certificirana za provedbu Ayres Senzoričke Integracije®


Izvor:
1. Ayres, A.J. (2002). Dijete i senzorna integracija, Jastrebarsko: Naklada Slap