Studenti radne terapije u našem vrtiću

Objavio/la: Mali Svijet 30.08.2023.
 

STUDENTI RADNE TERAPIJE (RT) U
DJEČJEM VRTIĆU MALI SVIJET

U vremenskom periodu od 17. studenoga 2022. do 20. siječnja 2023. godine,
studenti 2. godine Radne terapije sa Zdravstvenog Veleučilišta u Zagrebu,
 u okviru kolegija Radna terapija u dječjoj i adolescentnoj dobi
upoznali su se s djelokrugom rada radne terapeutkinje u
dječjem vrtiću "Mali svijet".

Studenti su kroz kliničke vježbe dobili opći uvid u ulogu i metode rada radnog terapeuta, kao dio stručnog tima, u odgojno obrazovnom procesu.

Opservirali su individualni rad s djecom uz primjenu neurorazvojnog terapijskog pristupa - Ayres Terapija Senzoričke Integracije (ASI).
Takav koncept rada provodi se u posebno opremljenom prostoru za poticanje senzorne integracije. Upoznali su i osnove kliničkog promatranja prema Blanche, koji predstavlja jedan od primarnih alata RT procjene.
Također, aktivno su boravili u odgojnim skupinama te pri tome opservirali:

  • okruženje vrtića - sobu dnevnog boravka,
  • okolinske podražaje (taktilne, vestibularne, vizualne, auditivne ...),
  • didaktičku opremu i razvojne kutiće (kutić građenja, kuhanja ...),
  • slobodnu igru djece tipičnog razvoja,
  • sudjelovanje u dnevnim aktivnostima (hranjenje, odijevanje, likovne, kreativne aktivnosti) za vrijeme redovnog odgojno – obrazovnog procesa.


Participirali su u provedbi grupnog rada s djecom koji ima za cilj poticati cjelokupni senzomotorički razvoj djeteta.
U radu su primijenjene:
- vođene glazbeno pokretne igre prema Dansspetters glazbenom programu (Maria Speth)
- vođene igre za poticanje predvještina grafomotorike prema programu Ples pisanja (Ragnhild Oussoren-Voors).

U galeriji su priložene fotografije neposrednog individualnog i grupnog rada s djecom.


Martina Kovačević, radna terapeutkinja