Osam osjetila

Objavio/la: Mali Svijet 30.08.2023.
 

 8 osjetila

Slika 1.: Osam senzorničkih sustava
Preuzeto 01.09.2022. sa https://playitforwardtherapy.net/blog_posts/the-8-sensory-systems/


Senzorna integracija je proces koji ne vidimo golim okom. Neki problemi su očiti, kao što je: rana na koljenu, slomljena kost ili kratkovidnost, dok recimo teškoće u učenju ili izazovi u ponašanju nisu tako očigledni, a uzrok može biti loša SENZORNA INTEGRACIJA.

Imamo osam osjetila koji mozak iz našeg tijela i okoline obrađuje, organizira te na iste odgovara.
Četiri je osnovnih senzornih sustava:
           1. Vizualni (vid) sustav
           2. Auditivni (sluh) sustav
           3. Olfaktirni (mirisni) sustav
           4. Gustatorni (okusni) sustav
     
Tri temeljna senzorna sustava na koje se dr. A. Jean Ayres posebno usmjerila pri opisivanju disfunkcije senzorne integracije:

           5. Taktilni (dodir) sustav
           6. Vestibularni (osjet kretanja glave u prostoru) sustav
           7. Proprioceptivni (osjet iz mišića i zglobova tijela) sustav

I, jedan osjet, koji se sve od nedavno uvrstio, a predstavlja skup osjeta povezanih s unutarnjim organima

           8. Interocepcija1. Vizualni (vid) sustav – interpretira ono što vidimo. Vid nam omogućuje prepoznati oblik, boju, slova, riječi ili brojeve. Pomaže nam u "čitanju" govora tijela i drugih neverbalnih znakova tijekom socijalnih interakcija. Također, vodi naše kretanje, pomaže pri održavanju ravnoteže i omogućuje kontinuirano praćenje svih naših radnji kako bismo se kretali na siguran način.
2. Auditivni (sluh) sustav – govori nam o kvaliteti i usmjerenosti (lokalizaciji) zvuka. Slušno osjetilo upozorava nas da okrenemo glavu i pogledamo kada čujemo automobile koji se približavaju. Pomaže nam razumjeti govor.
3. Olfaktirni (mirisni) sustav – omogućuje nam da uživamo u hrani i upozorava nas da reagiramo na neugodne  i opasne mirise. Naš olfaktorni sustav detektira 10 000 različitih mirisa.
4. Gustatorni (okusni) sustav – pružiti nam informacije o karakteristikama hrane kao što su slano, ljuto, gorko ili slatko.     
5. Taktilni (dodir) sustav – najveće je naše osjetilo. Pruža nam informacije o svijetu oko sebe, a posebno o obliku, veličini i teksturi predmeta. Taktilne informacije pomažu nam razumjeti okruženje u kojem živimo i da se pri tome osjećamo sigurno i povezano s voljenima.
Taktilni sustav ima dva dijela:
1. zaštitni sustav - upozorava nas na opasnost i izaziva reakciju "bori se / bježi / zamrzni se" ako se podražaj percipira kao opasan.
2. diskriminativni sustav - omogućuje nam da osjetimo gdje nas dodiruju i/ili što dodirujemo (npr. možemo u džepu pronaći ključeve).
Kako bi taktilni sustav učinkovito funkcionirao, i zaštitni i diskriminativni sustav moraju dobro raditi odvojeno i zajedno u isto vrijeme.
6. Vestibularni (osjet kretanja glave u prostoru) sustav - osjetilo se nalazi u unutarnjem uhu. Pruža informacije o kretanju, ravnoteži i odnosu našeg tijela prema gravitaciji. Vestibularni sustav omogućuje nam da razvijemo najosnovniji odnos: odnos sa Zemljinom gravitacijom. Daje nam informacije o osnovnim vještinama za preživljavanje kao što su: jesmo li okrenuti uspravno ili naglavačke, krećemo li se ili stojimo na mjestu te koliko brzo i u kojem se smjeru (naprijed, nazad, postranično).
Također, pruža osjećaj sigurnosti kada imamo spoznaju da su nam "noge čvrsto na zemlji – tzv. gravitacijska sigurnost". Dobro funkcioniranje vestibularnog sustava temelj je za urednu ravnotežu i posturalnu kontrolu. Vestibularni sustav, povezan je i s vizualnim sustavom kako bi nam omogućio razumijevanje našeg odnosa prema stvarima u okruženju (npr, učiteljica piše po ploči i pomiče kredu, za to vrijeme naša glava je mirna, a samo oči prate pokrete krede).
7. Proprioceptivni (osjet iz mišića i zglobova tijela) sustav – je osjet iz zglobova, mišića i tetiva. Pruža nam informacije o svijesti o položaju tijela. Adekvatna propriocepcija omogućuje pojedincu da:

  1. izvodi pokrete ruke ili noge bez promatranja svake radnje (npr, kada zatvorimo oči i znamo gdje nam je nos, pijemo vodu iz čaše bez gledanja),
  2. automatski prilagodi položaj tijela (npr. da ne padne sa stolice prilikom posezanja za predmetom, da se ne sudara s opremom u sobi),
  3. primijeni potrebnu snagu za određeni zadatak (npr. podizanje teškog predmeta, bacanje lopte, pravilno korištenje alata, a da stisak nije preslab ili prečvrst),
  4. vješto manipulira predmetima u ruci (npr. olovkom, gumbima, žlicom, kistom).
Pripremila: Martina Kovačević, bacc.therap.occup.
Radna terapeutkinja certificirana za provedbu Ayres Senzoričke Integracije®

Izvor:

1. Ayres, A.J. (2002). Dijete i senzorna integracija, Jastrebarsko: Naklada Slap
2. Star Institut for Sensory Processing Disorder®. Your Eight Senses, preuzeto 01.09.2022. https://sensoryhealth.org/basic/your-8-senses