Ciljevi

Ciljevi koje smo si zadali u radu s djecom:

 

  • razvoj samostalnosti

  • razvoj kreativnosti

  • razvijanje socijalnih vještina (suradnja, nenasilna komunikacija...)

  • istraživanje svijeta oko nas

  • poštivanje i zadovoljavanje djetetovih potreba na način i onda kada to odgovara djetetu
     

a baš radi toga  stalno učimo, napredujemo i TRUDIMO SE !