Moja maska

Objavio/la: Mali Svijet 22.02.2023.

IZRADA MASKI

Povodom maškara djeca su izrađivala svoju masku.
Tema i materijal potreban za izradu maske potiče djecu na razvoj divergentnog i konvergentnog mišljenja koje je sinonim za kreativnost.
Za pojedinu djecu aktivnost je bila izuzetno zahtjevna. 
Potrebno je bilo u isto vrijeme  osmisliti masku, potom rezati krep papir te ljepiti na kartonsku podlogu. 
Djeca koja su imala poteškoća u izradi potaknuta su pitanjima otvorenog tipa koja su im ostavila prostora za promišljanje i osmišljavanje maske.