Amazing Autumn (part 2)

Objavio/la: Mali Svijet 09.03.2023.
 

 

Jesen smo istraživali osim kroz motiv lista i kroz motiv bundeve.

1.


Jutarnje krugove započinjali smo s pozdravnom pjesmom ‘Hello’ te nastavili s već uvježbanom ‘Incy Wincy Spider’ te novouvedenom gestovnom pjesmicom ‘Pumpkin poem’ i prstovnom igrom ‘5 little pumpkins’.


Nakon toga bi pjevali i plesali uz pokretne pjesme ‘Leaf little leaf’ i ‘Scarecrow’.

 

2.

Novi vokabular usvajali smo pomoću slikovnih kartica kroz raznovrsne igre poput
‘Pass the pumpkin’, Twister game’, ‘Pass the flashcard’, te ‘Bum bum game’.
‘Pass the pumpkin’ - dodavanje bundeve u krugu i pridavanje jednog epiteta vezanog za
oblik, veličinu, boju,…

 

‘Twister game’ – s obje ruke i noge, redom dotaknuti po jednu zadanu karticu te pri tome ostati ‘u zraku’

‘Pass the flashcard’ – dodavanje slikovne kartice u krug uz izgovaranje pojma s povremenom promjenom smjera, brže i sporije

 

‘Bum bum game’ – djeci prepuštena igra; jedno dijete postaje odgovorno za tempo i dinamiku; u trenutku kada se drvenim čekićem udari o pod ispred djeteta, ono se spušta u čučanj, uzima karticu, ustaje se i izgovara pojam te ju ponovno spušta ispred sebe

 

3.

Djeca su učila i ponavljala brojeve kroz aktivnosti ‘Numeracy: Pumpkins’ i ‘Counting pumpkin seeds’. Slova su ponovili kroz aktivnost ‘Alphabet puzzles’ te oblike kroz aktivnost ‘Shape matching - pumpkins’.

‘Numeracy: Pumpkins’ – povezivanje simbola količine sa znamenkom

 

‘Counting pumpkin seeds’ – zbrajanje pomoću sjemenki bundeve

 

 

 


‘Alphabet puzzles’ – povezivanje velikog i malog slova s pojmom

‘Shape matching’ – imenovanje izvučenog oblika uz ljepljenje čičkom na za to  predviđeno mjesto

 

 

 

4.

Upoznavanje s bundevama započeli smo njihovim promatranjem, opipavanjem, mirisanjem i naposlijetku rezanjem.

Promatranje, opipavanje

 

Djeca su vadila unutrašnjost svake ponuđene bundeve te su odvajala sjemenke od mesnatog dijela koji nam je poslužio za izradu senzorne vrećice

 

Senzorna vrećica

 

 

 

5.

Sjemenke smo ostavili na sušenju te su kasnije poslužile kao sredstvo za slikanje.
Prvo se razrijeđena tempera uzimala kapaljkom te se njome kapalo po papiru.

 

Neki od gotovih radova:

 

Sljedeća likovna aktivnost bila je ‘Q-tip Pumpkin’ koja je ujedno i aktivnost vježbanja fine motorike. Zadatak je bio olovkom nacrtati bundevu te nacrtano istočkati vatenim štapićem umočenim u temperu željene boje.

 

Gotovi radovi:

 

Uoči posljednje likovne aktivnosti djeca su se pripremala tako što su u parovima koturala male bundeve po podu promatrajući kako se one kreću.

 

Nakon promatranja kretnje bundeve, na ploči su kredom uvježbavali nacrtati taj pokret.

 

Potom su pokret počeli crtati na papiru.

 

Zatim su nacrtano bojali prema uputi.

 

Gotovi radovi:

 

Kao završni dio projekta o jeseni, upustili smo se u eksperiment ‘Pumpkin volcano’. U toj aktivnosti djeca su simulirala erupciju vulkana te smo bundeve, na taj način, iskoristili do kraja.