Psiholog

Marina Barbir, magistra psihologije; stručni suradnik, psiholog
psiholog.malisvijet@gmail.com •099/803-2108
U radu s djecom, psiholog prati psihofizički razvoj i napredovanje pojedinog djeteta, postavlja razvojne zadaće i brine o psihičkom zdravljudjece. Važna uloga psihologa jest prepoznavanje i praćenje djece sposebnim potrebama (prolazne posebne potrebe, teškoće u razvoju,darovita djeca).Psiholog daje podršku odgojiteljima u radu s djecom, dajući imsmjernice za opažanje i praćenje razvoja djece te u jačanju njihovih stručnih kompetencija.U radu s roditeljima, psiholog pruža profesionalnu podršku razvojuroditeljskih kompetencija, kroz informiranje, educiranje i savjetovanje.U suradnji s ravnateljicom i stručnim timom, psiholog sudjeluje upraćenju i unapređivanju kvalitete rada ustanove u skladu sa suvremenimspoznajama iz područja psihologije.
Članke po izboru psihologinje možete pročitati u nastavku