Medicinska sestra

Gordana  Ljubas, prvosupnica sestrinstva, - bac.med.techn.mag. – stručna suradnica u dječjem vrtiću Mali svijet
 gljubas72@gmail.com

Zdravstveni voditelj u vrtiću je viša medicinska sestra koja radi na osiguravanju i unapređivanju zaštite zdravlja djece i ima ulogu prvog promicatelja zdravlja.
Provodi sve zdravstveno preventivne mjere za očuvanje psihičkog i fizičkog zdravlja djece.
Koordinira odgojitelje u ostvarivanju zadataka zdravstvene zaštite djece.
Koordinator je u provođenju zdravstvene zaštite u vrtiću sa zdravstvenim ustanovama.
Provodi zdravstveni odgoj djece i izobrazbu odgojiteljima o važnim zdravstvenim temama.
U suradnji s liječnikom radi na ranom otkrivanju zdravstvenih problema djece.
Vodi zdravstvenu dokumentaciju te sastavlja potrebne izvještaje i analize o zdravstvenom stanju djece.
Prati, nadzire i predlaže mjere za poboljšanje sanitarno-higijenskih uvjeta rada u dječjem vrtiću.
Provodi nadzor nad higijenskim uvjetima čistoće unutarnjeg i vanjskog prostora gdje borave djeca.
Surađuje s roditeljima vezano uz zdravlje djece te brine o utvrđivanju razloga dječjeg izostanka (ispričnice).

Članke po izboru medicinske sestre možete pročitati u nastavku