Edukacijski rehabilitator

Petra Popović, mag. rehab. educ.edukacijska rehabilitatorica  – stručna suradnica u dječjem vrtiću Mali svijet
rehabilitator.malisvijet@gmail.com
095/362-7455


Primarno područje rada edukacijskog rehabilitatora je briga o djeci s teškoćama. No, kao dio stručnog tima, edukacijski rehabilitator sudjeluje u praćenju razvoja sve djece s naglaskom na preventivno djelovanje – pravovremeno uočavanje razvojnih teškoća te pravovremeno poduzimanje svih potrebnih postupaka s ciljem ublažavanja i prevencije nastanka daljnjih teškoća.
Također brine o osiguravanju uvjeta za što uspješniju inkluziju djece s teškoćama te o stvaranju toplog, tolerantnog i osviještenog okruženja za odrastanje sve djece, bez obzira na različitosti. Savjetodavnim i edukativnim radom, edukacijski rehabilitator pruža podršku odgojiteljima kao i roditeljima u primjeni metoda i postupaka poticanja i podrške u vrtićkom,odnosno obiteljskom okruženju.

Članke po izboru edukacijske rehabilitatorice možete pročitati u nastavku