Ekonomska cijena

U vrijeme svakodnevnog povećanja cijena roba usluga, kao i cijene rada kvalificiranih djelatnika, primorani smo usklađivati cijenu naše usluge prema korisnicima, a o čemu možete biti informirani na ovom mjestu.
Naše cijene, kao i do sada nastojimo staviti u okvire realnoga,držeći ih na donjoj granici rentabilnosti, a da pri tom ne umanjujemo razinu kvalitete naše usluge.

 
 
                                                                                                                                                  
 
 

      
 

Informacije o cijeni vrtića

Ekonomska cijena DV Mali svijet na dan 01.07.2024. iznosi 650€.

U privitku dostavljamo  tablicu izračuna (primjene) mjesečnih cijena od   01.09.2024.g. ,  s napomenom da ćemo istu usklađivati s naknadnim promjenama glede sufinanciranja od strane Grada Zagreba  i /ili ostalih općina.

 (Početkom pedagoške godine očekuje se namjensko povećanje sufinanicranja od strane Grada Zagreba za dodatnih 100 eura, a što za korisnike  znači  umanjenje u tablici iskazane konačne cijene za 100 eura.)

 

 

Grad Zagreb    
Mjesečni iznos u eurima po članu kućanstva Visina subvencije Grada Zagreba Mjesečni iznos kojeg plaćaju korisnici
do 430 eura 352,26 eura 297,74 eura
od 430,01 do 600 eura 332,36 eura 317,64 eura
od 600,01 do 780 eura 312,45 eura 337,55 eura
od 780,01 i više eura 292,54 eura 357,46 eura
 Općina Stupnik  
 Visina subvencije općine Stupnik Mjesečni iznos kojeg plaćaju korisnici
 200 eura 450 eura
 230 eura  420 eura
 255 eura  395 eura
276 eura 372 eura
 306 eura  344 eura