Sadržaj i komunikacija ili slično

Objavio/la: Mali Svijet 13.05.2022.

Poštovani roditelji,

U nastavku ćemo pokušati odgovoriti na najčešća pitanja koja se odnose na posebnosti našeg programa, u nadi da ćemo Vam na ovaj način približiti osnovna pravila i načela  Nacionalnog kurikuluma, kojeg se mi u našem radu pridržavamo.

1. Pitanje
Kako održavamo komunikaciju Vrtić-roditelji ?

Odgovor:

U zadnjih desetak godina komunikacija među ljudima se uvelike promjenila. Tehnologija je napredovala i bez obzira na brojne kritičare, slobodno možemo reći da više i češće komuniciramo, pa čak i s ljudima koje nikad nismo upoznali.

Sve te promjene utjecale su i na komunikaciju u odgojno obrazovnim ustanovama. 
Roditeljski sastanci su zastarjeli oblik komunikacije u kojem većina prisutnih sjedi i sluša, a manjina nešto priča. Nije važno da li je ta manjina u redovima roditelja ili redovima zaposlenika odgojno-obrazovne ustanove. 
U takvim situacijama niti jedna strana ne dobiva informaciju koju želi.

U našem Vrtiću roditeljima nudimo mnoge oblike komunikacije i načine pružanja informacija i to u takozvanom obliku "jedan na jedan". 

Prvi je odnos roditelj-odgajatelj koji je dostupan uvijek kada to jedna od strana zatraži. To je najkvalitetniji oblik komunikacije, a informacije koje roditelj na taj način dobiva su najiscpnije i najpreciznije. 
Odgajatelj na individualnom razgovoru po želji roditelja može prikazati i našu pedagošku dokumentaciju (fotografije i video-snimke) na kojima roditelj može vidjeti sve što ga zanima o životu njegovog djeteta u Vrtiću. Također su za razgovore odgojno-obrazovnog sadržaja u našem Vrtiću dostupni ravnateljica (pedagoginja) i psihologinja.

 24 sata na dan roditeljima je dostupna naša internet stranica www.malisvijet.hr  i facebook stranica Dječji vrtić "Mali svijet" na kojima će dobiti iscrpne informacije o svemu što bi ih moglo zanimati o aktivnostima u našem Vrtiću, a i o pedagoškom radu općenito. Stranicu često i redovito ažuriramo. Sva pitanja vezana uz administraciju i uplatnice možete postaviti mailom na adresu msvijet05@gmail.com, te ćete dobiti odgovor u najkraćem roku.

Roditeljske sastanke održavamo na početku pedagoške godine u svim skupinama kada je najekonomičnije okupiti sve roditelje djece i pružiti im im sve informacije potrebne za uspješan početak pedagoške godine. 
Prema potrebi održavaju se roditeljski sastanci roditelja čija djeca pohađaju posebne igraonice.

2. Pitanje
Kako u našem Vrtiću učimo pjesmice?

Odgovor:

Psihologija pozna nekoliko vrsta učenja i poredala ih je po važnosti i složenosti. Neke od njih su : 

  • učenje uvjetovanjem – to je način učenja na koji najčešće uće životinje. Učenje uvjetovanjem događa se kada neki događaj u svojoj okolini nesvjesno povežemo s nekom ugodom. Npr. kada netko priprema stol za ručak, mi postajemo gladni i već nam "cure sline". Dakle, naučili smo da pristavljanje posuđa na stol znači približavanje ručka.

  • učenje memoriranjem – oblik učenja u kojem bez potrebe shvaćanja sadržaja, učimo određeni redosljed riječi, događanja, slika. Pri ovoj vrsti učenja nije važno da li razumijemo ono što smo naučili i ono što reproduciramo.

  • učenje oponašanjem – slično je učenju memoriranjem, samo što tada učimo nešto raditi, bez da je nužno da znamo čemu naučena aktivnos služi ili koji se procesi pri tome događaju.

  • učenje uvidom – je najviši oblik učenja pri čemu vlastitim djelovanjem, istraživanjem i proučavanjem shvaćamo svijet oko sebe i učimo o njemu. Takvo učenje primjenjuje se u svakom znanstvenom radu.

U našem Vrtiću nastojimo da u svakoj aktivnosti u koju su uključena djeca, ona budu i pokretači i glavni akteri. Tome je razloga i spoznaja da kvalitetno učimo jedino ako smo za sadržaj učenja motivirani. Djeca uče čineći, kreativno se izražavajući, dodirujući, sudjelujući, razmišljajući. Samo tako djeca mogu upoznati svoju okolinu, a kasnije i utjecati na nju i unapređivati ju.

Memoriranje uz uvjetovanje je najniži i najnekvalitetniji način učenja, a reproduciranje "napamet" naučenog sadržaja je najnekvalitetniji način izražavanja i zbog toga ih mi u našem Vrtiću ne potičemo. To ne znači da djeca određene sadržaje koji su njima zanimljivi ne nauče napamet. Naravno da da, ali ti sadržaji su oni koje su djeca sama izabrala, za koja su dovoljno motivirana i nisu nametnuta od odraslih.

U našem Vrtiću čitamo djeci slikovnice i priče, pjevamo s njima pjesmice, ali ih ne "tjeramo" da uče napamet riječi i tekstove koje su odrasli izabrali za njih. To je beskorisno trošenje vremena na nešto što za dijete neće imati nikakve koristi u njegovom razvoju.

3. Pitanje
Što su to "priredbe za roditelje"?

 

Odgovor:

Priredba je sadržaj koji su odrasli izabrali, odredili i oblikovali. Taj sadržaj su nametnuli djeci da ga reproduciraju i tako napamet naučenog odrade pred publikom.

Kao prvo za taj cijeli proces je zainteresiran vrlo mali broj djece, što znamo iz vlastitog dugogodišnjeg iskustva. Većina djece nije niti psihički, a niti fizički pripremljena za taj izazov. Djeca koja to mogu uglavnom su izuzeci i već se time bave u svoje slobodno vrijeme (mali glumci, pjevač, svirači itd...) 
Da bi se djecu pripremilo za tako nešto, potrebno je puno vremena. Već sama riječ "pripremiti djecu" govori o tome da su djeca samo objekti u tom procesu, jer se njih uglavnom ništa ne pita, već im se serviraju sadržaji koje će za nekog "odglumiti". Mi se u našem radu s odrednicom "djeteta kao objekta" ne slažemo i zato se uglavnom ne služimo"priredbom" kao dijelom našeg programa. Naravno, u posebnim slučajevima ili okolnostima na ležeran način pripremit ćemo zajedno s djecom koja to žele, kraću priredbu.