Vodeni papiri

Objavio/la: Mali Svijet 20.07.2022.
Mlađa dobna skupina: 2,2 - 4 god.

Tema: "Vodeni papiri"
Djeca vježbaju grubu i finu motoriku šake i prstiju te jačaju stisak. Jačaju koordinaciju oko - ruka, preciznost, pažnju te koncentraciju. 
Usmjeravajući špricu prema krep papiru  te što ga više špricaju s vodom ono pušta boju. Rezultat svoga rada i truda primjećuju na papiru po kojem curi boja.