Portret

Objavio/la: Mali Svijet 10.10.2022.
Crtanje portreta

 

 

 

 

Srednja dobna skupina 3-5 godina
Tema aktivnosti:
vizualni motiv- portretCrtanje portreta je odličan način da se djeca zabave, što se i na njihovim licima vidi.
Djeca su si sama izabrala prijatelja kojega žele crtati.
Cilj aktivnosti je stvoriti ugodnu i veselu atmosferu među djecom te uočavanje detalja na licu djeteta. Djeca su uz puno smijeha rado sudjelovala.