Oblici 3

Objavio/la: Mali Svijet 28.07.2022.
 

Srednja dobna skupina-mješovita (4.-5.g)

Tema; prikaz tijela pomoću oblika naslova  „ljudi“

Likovna tehnika; kombinirana, kolaž u boji i flomaster

Djeca su u ovoj aktivnosti na kreativan i domišljat način prikazali izgled čovjeka, gradeći ga od elemenata ( oblika)-kvadrata u kojemu su flomasterima ucrtali razne vrste linija i time dodali karakter, veoma maštovito i originalno , svatko na svoj način, onako kako je razumio.

 

 

Djeca najprije na kvadratiće crtaju razne linije kojima prikazuju uzorke na odjeći, na ukupno tri kvadratića, svatko od njih ima različite linije.. 

     

 

     

 

      

Kvadratićima oblikuju tijelo tako da ih lijepe na površinu velikog pravokutnika, tijelu zatim dodaju i ostale dijelove poput glave, ruku, nogu, kose..

     

 

          

 

     

Gotovi radovi;

       

 

       

 

            

U ovoj aktivnosti djeca oblicima ukrašavaju pisanicu; likovna tehnika-crni kolaž, oblici :trokut, krug, kvadrat i pravokutnik.

Vježba je to grafomotorike i fine motorike šake ruku, pažnje i koncentracije na zadatak i strpljenja...

 

 

 

       

 

         

 

            

Gotovi radovi;

 

         

          

                

           

Aktivnost na temu „oblici“ ponudila sam djeci starije dobne skupine; najprije su trebali nabrojati koje oblike poznaju, nacrtati ih, izrezati i zalijepiti..

U aktivnosti su sudjelovala sva djeca koja su taj dan bila prisutna u skupini, dob djece od 5.-6,5.g.

 

          

 

     

 

     

 

 

       

 

     
 

Nakon što su oblici izrezani i zalijepljeni, djeca flomasterima u boji popunjavaju praznine tako da ispunjavaju prostor raznim vrstama linija; ravne, zakrivljene, kose, isprekidane, valovite, cik-cak, tanke, deblje i druge..

   

 

       

 

       

         

 

       

 

       


 

   

 

     

      

                                

Gotovi radovi;

           

           

           

           

                             

       

 

Veliki format; zajednički rad više djece, timski rad, objedinjuje se sve što su do sada radili zasebno, sada to rade skupa…

 

       

Crtaju oblike, koje potom izrezuju i lijepe na veliki format papira, praznine između popunjavaju raznim vrstama linija…..

 

                   

             

 

          

              

         
 

Gotov zajednički rad;