Krug

Objavio/la: Mali Svijet 19.07.2022.
 

Srednja dobna skupina, mješovita ( 4-5g)

Tema; „Krug“

Likovna tehnika; kolaž papir u boji

Djeca u ovoj aktivnosti imaju priliku izraziti oblik kruga, na kreativan način koristeći se komadićima kolaž papira u boji. Pri tome jačaju vizuomotorno osjetno područje, finu motoriku, grafomotoriku, pažnju i koncentraciju kao i bliskost, povezanost s vršnjacima.

Slike djece u procesu;

 

 

     

 

  

Gotovi radovi;