Istraživanje jorgovana svim osjetilima

Objavio/la: Mali Svijet 20.07.2022.
 
Istraživanje jorgovana svim osjetilima.
Djeca su u ovoj aktivnosti istraživala jorgovan pomoću njuha, vizualno i taktilno. Nakon toga su se izrazili temperom na podlozi.
U ovoj aktivnosti djeca vježbaju grubu i finu motoriku šake i prstiju, savladavaju koordinaciju oko-ruka, slobodno izražavanje i istraživanje teksture boje.
Djetetovu likovnost i kreativnost poticemo tako da mu nudimo različite poticaje, materijale i sredstva te omogućimo slobodno izražavanje. Nije bitan konačan rezultat već proces  izražavanja, istraživanja i stvaranja.